You are from: United States, Go to our American website. Close

חלק מההישגים שלנו – במספרים

המספרים הללו מראים רק חלק קטן מההישגים שלנו עד היום. קשה לכמת את כל העבודה הנפלאה שנעשתה על ידי כל כך הרבה מתנדבים של Projects Abroad, שהקדישו מזמנם להתנדב ולעבוד בכל רחבי העולם מאז 1992, אך אנו מודים לכולם!

30+מספר המדינות המתפתחות בהם אנו פועלים, בחמש יבשות שונות.
41מספר המדינות השונות מהם מגיעים מתנדבים שלנו.
50+מספר הפרויקטים שהוקמו ישירות, ומופעלים על ידי הצוות והמתנדבים של Projects Abroad
60+מספר המקומות בהם הקמנו מחנה רפואי ותוכניות להעלאת המודעות לאורך חיים בריא
230מספר המתנדבים שעזרו בהקמת שבעה בתי ספר וגן ילדים שנהרסו בטייפון בפיליפינים
478מספר זני הציפורים שזוהו בפרויקט שימור הסביבה שלנו בפרו
1,000+מספר הפרויקטים שאנו מציעים למתנדבים, מהוראה ושימור סביבה עד רפואה וזכויות אדם
4,500מספר הילדים שיכולים ללכת לבית ספר בזכות מאמצי השיקום שלנו בנפאל ובפיליפינים
20,580מספר התלמידים, לאורך 350 בתי ספר, שנתרמו מפרויקט הוראה שלנו בשנת 2015. המתנדבים שלנו לימדו אנגלית, צרפתית, גרמנית, מתמטיקה, אומנות, תיאטרון, ספורט, מוזיקה ומחשבים!
100,000+מספר המתנדבים שהצטרפו לפרויקטים של Projects Abroad עד היום
התקשרו אלינו
0587821521
צור קשר
שלח
Instagram