You are from: United States, Go to our American website. Close


מחירים

התשלום עבור כל פרויקט כולל:

 • לינה
 • שלוש ארוחות ביום
 • ביטוח נסיעות וביטוח רפואי
 • איסוף משדה התעופה ונסיעה חזרה
 • יום הכנה מלא עם נציג מהצוות המקומי בעת ההגעה
 • נסיעות פנים מהמגורים למקום ההתנדבות
 • 24/7 ליווי ותמיכה של הצוות המקומי
 • סיוע חירום מצוות סיוע בינלאומי
 • ציוד וחומרים לטובת הפעילות, כולל גישה למאגרי המידע שלנו
 • מנחה/מלווה צמוד במקום הפעילות
 • הכנה וסדנאות על ידי הצוות המקומי שלנו
 • פעילויות חברתיות וקהילתיות יחד עם יתר המתנדבים
 • גישה למשרד המקומי שבו יש חיבור לאינטרנט
 • תעודת השתתפות בפרויקט
 • גישה לשירותים והנחות לבוגרים שלנו
 • הפרויקטים המיוחדים לנוער, מיוחדים וקצרים, מיוחדים לבני 19+ והמיוחדים למבוגרים כוללים גם טיולים מאורגנים בסופי השבוע
 • מתנדבים בפרויקטים המיוחדים לנוער והמיוחדים וקצרים נמצאים תחת ליווי והשגחה של צוות מקומי בכל עת
 • פרויקטים של צלילה ושימור מרינה כוללים קורסי צלילה של PADI (בשווי 500$ עבור כל הסמכה)

ההשתתפות כוללת גם תמיכה והכנה לקראת הנסיעה:

 • תמיכה וייעוץ בנושאי ויזה
 • פלטפורמה אישית לגיוס כספים
 • הכנה לפני הנסיעה על ידי יועץ אישי
 • עמוד MyProjectsAbroad אישי המכיל מידע מפורט על מקום הלינה, הפרויקט ועל מדינת היעד
 • הצטרפות לקבוצות ברשת החברתית על מנת לשתף מידע ולהיות בקשר עם מתנדבים נוספים

המחיר אינו כולל:


אפריקה


אסיה


אירופה


אמריקה הלטינית


דרום האוקיינוס השקט


סיןשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
משפטים וזכויות אדם 
משפטים - - - 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
עסקים 
עסקים - - - 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - - - 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
התמחויות 
התמחות ברפואה - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
רפואה ובריאות 
רפואת שיניים - - - 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
רפואה - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
קורסי שפה 
מנדרינית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
רומניהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
ארכיאולוגיה 
ארכיאולוגיה קלאסית 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
ארכיאולוג - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
אומנויות 
מחול - - 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
תיאטרון - - 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
טיפול בבעלי חיים 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
טיפול 
מרפא באומנות - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרויקט טיפול כללי - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רופא - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
מרפא בעיסוק - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רפואה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
כדורגל - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
הוראה 
ללמד צרפתית - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרוייקט הוראה כללי - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
קורסי שפה 
רומנית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
אנגלית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
פרושבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
ארכיאולוגיה 
ארכיאולוגית וארי ואינקה 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
ארכיאולוג - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
שימור סביבה 
שימור יערות הגשם 1,795 £ 2,040 £ 2,285 £ 2,530 £ 3,510 £ 4,490 £ 245 £ 295 £
הוראה 
מורה למתמטיקה - - - 1,455 £ 2,035 £ 2,615 £ 145 £ 170 £
מורה להוראה - - - 1,455 £ 2,035 £ 2,615 £ 145 £ 170 £
מורה לחינוך גופני - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
פרוייקט הוראה כללי - 1,165 £ 1,310 £ 1,455 £ 2,035 £ 2,615 £ 145 £ 170 £
רפואה ובריאות 
תזונאי - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רופא - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
תזונה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
אחות - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה וטרינרית 
וטרינר - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,145 £ 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
ספורט קהילתי - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
התמחויות 
התמחות ברפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
קצ'ואה 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
ספרדית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
גאנהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
משפטים וזכויות אדם 
משפטים - 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
זכויות אדם 1,545 £ 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
עורך דין - - - 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
ספורט 
רוגבי 1,145 £ 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
כדורסל 1,145 £ 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
כדורגל 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ספורט קהילתי 1,145 £ 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
רוקחות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רופא 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מרפא בעיסוק - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פיזיותרפיסט - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קלינאות תקשורת - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
אחות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ציבורית 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רפואה 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברוקחות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בפיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות למיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עובד סוציאלי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
HIV/איידס 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
הוראה 
ללמד צרפתית - 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
חינוך מיוחד - 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
ללמד מחשבים - 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי - 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
Care Electives 
התמחות בעבודה סוציאלית - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
טווי 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
גא 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
אנגלית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
פיליפיניםשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
ריפוי בעיסוק 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה ציבורית 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
סבואנו 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
אנגלית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
מונגוליהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
משפטים וזכויות אדם 
משפטים - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
זכויות אדם - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עסקים 
עסקים - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
כלכלן - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פסיכולוגיה - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
פסיכיאטר - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פיזיותרפיה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
סיעוד - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
מיילד - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
Care Electives 
התמחות בעבודה סוציאלית - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברפואה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
תרבות וקהילה 
פרויקט נוודים 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
מנגולית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
ג'מייקהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
תרבות וקהילה 
פרויקט קהילתי מארון - - 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פיתוח בינלאומי 
ניהול אסון - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
טיפול 
פסיכולוגיה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרויקט טיפול כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
עובד סוציאלי - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
HIV/איידס - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רפואה ובריאות 
מיילד - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רופא שיניים - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רופא - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
מרפא בעיסוק - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פיזיותרפיסט - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רפואת שיניים - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
אחות - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
רפואה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
הוראה 
מורה למיומנויות בסיסיות - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ללמד צרפתית - - 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ללמד מחשבים - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרוייקט הוראה כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
אומנויות 
מוזיקה - - 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
התמחויות 
התמחות ברפואה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
משפטים וזכויות אדם 
זכויות אדם 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
חקלאות וחווה 
עבודה בחווה - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
קורסי שפה 
פאטויס 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
אנגלית 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
סמואהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
ספורט 
רוגבי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
חינוך גופני - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
תרבות וקהילה 
פרויקט כפר קהילתי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית וטיפול בבעלי חיים משולב 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה וטרינרית 
וטרינר - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
תזונאי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מרפא בעיסוק - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פיזיותרפיסט - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
תזונה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
סמואית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
סרי לנקהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
ספורט 
אתלטיקה - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
חינוך גופני - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
עסקים 
עסקים - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
רוקחות - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פיזיותרפיה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ציבורית - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
סיעוד - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
מיילד - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברוקחות - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואת שיניים - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואה - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות בפיזיותרפיה - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחות למיילד - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
מורה למחשבים 1,120 £ 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
מורה לאנגלית - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
ללמד מחשבים - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
פרוייקט הוראה כללי - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,120 £ 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - - - - 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
סינהלית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
קניהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור סוואנה אפריקאית 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
רפואה ובריאות 
רוקחות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רופא שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רופא - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מרפא בעיסוק - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ריפוי בעיסוק 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברוקחות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
מורה - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
סוואהילי 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
אנגלית 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
טנזניהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
עיתונאות 
הפקת קולנוע - - - 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
תרבות וקהילה 
פרויקט כפר קהילתי - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
מיקרו-פיננסים 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
משרד מיקרו-פיננסים 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רופא - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ריפוי בעיסוק - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קלינאות תקשורת - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות למיילד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
משפטים וזכויות אדם 
זכויות אדם - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
עורך דין - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
סוואהילי 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
אנגלית 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
ויאטנםשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
עסקים 
עסקים - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
עובד סוציאלי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פסיכולוג - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מרפא בעיסוק - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ריפוי בעיסוק - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קלינאות תקשורת - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קלינאי תקשורת - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
הוראה 
ללמד צרפתית - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בפיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פיתוח בינלאומי 
פרויקט פיתוח בינלאומי כללי - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
ויאטנמית 1,220 £ 1,270 £ 1,470 £ 1,645 £ 3,325 £ 5,005 £ 420 £ 495 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
סנגלשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
אומנויות 
מוזיקה ותרבות - - 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,120 £ 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
משפטים וזכויות אדם 
זכויות אדם - - 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
מיקרו-פיננסים 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
רפואה - - - 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
סיעוד - - - 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
מיילד - - - 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
קורסי שפה 
וולף 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
צרפתית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
אקוודורשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור איי הגלאפגוס 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
אומנויות 
אומנויות - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
מורה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
Care Electives 
התמחות בעבודה סוציאלית - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ספורט 
ספורט קהילתי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
ספרדית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
נפאלשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור הרי ההימלאיה - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
בניה 
פרויקט בנייה כללי 1,145 £ 1,315 £ 1,485 £ 1,655 £ 2,335 £ 3,015 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
HIV/איידס - 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
רפואת שיניים - 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
רפואה 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
סיעוד 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
התמחויות 
התמחות ברפואה 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
התמחות בסיעוד 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
התמחות בפיזיותרפיה 995 £ 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,115 £ 1,235 £ 1,355 £ 1,835 £ 2,315 £ 120 £ 145 £
קורסי שפה 
אנגלית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
מדגסקרשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור יערות הגשם 1,795 £ 2,040 £ 2,285 £ 2,530 £ 3,510 £ 4,490 £ 245 £ 295 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
רופא - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ציבורית 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
מלגזית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
צרפתית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
מקסיקושבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור חופים וצבי-ים 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית - - 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
אילוף בזים - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
עסקים 
עסקים - - - 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה וטרינרית 
וטרינר - - 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
HIV/איידס - - - 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
סיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
Care Electives 
התמחות בעבודה סוציאלית - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחויות 
התמחות ברפואת שיניים - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות ברפואה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בסיעוד - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
התמחות בפיזיותרפיה - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
פיתוח בינלאומי 
פרויקט פיתוח בינלאומי כללי - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
ספרדית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
אנגלית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
פיג'ישבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור כרישים - 2,365 £ 2,685 £ 3,005 £ 4,285 £ 5,565 £ 320 £ 370 £
8 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 395 £
12 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 1,045 £
16 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 1,495 £
תרבות וקהילה 
פרויקט כפר קהילתי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
תזונה - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
קלינאי תקשורת - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
אנגלית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 270 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 545 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,095 £
קוסטה ריקהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור יערות טרופיים 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
עסקים 
עסקים - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,370 £ 1,540 £ 1,710 £ 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - - - - - 3,240 £ 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
פיזיותרפיה - - - 1,880 £ 2,560 £ 3,240 £ 170 £ 195 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
ספרדית 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
קמבודיהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
תרבות וקהילה 
פרויקט קמר 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ - - 170 £ 195 £
רפואה ובריאות 
רופא שיניים - - - 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
פיזיותרפיה - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
מרפא בעיסוק - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
פיזיותרפיסט - - - 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
רפואת שיניים - - - 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
ריפוי בעיסוק - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
רפואה ציבורית 1,120 £ 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
רפואה 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
עסקים 
יועץ - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
עיתונאות 
עיתונאי - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
מיקרו-פיננסים 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
פרוייקט הוראה כללי - 1,265 £ 1,410 £ 1,555 £ 2,135 £ 2,715 £ 145 £ 170 £
קורסי שפה 
חמר 1,045 £ 1,095 £ 1,270 £ 1,420 £ 2,900 £ 4,380 £ 370 £ 420 £
אנגלית 1,095 £ 1,145 £ 1,345 £ 1,545 £ 3,125 £ 4,705 £ 395 £ 470 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 120 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 220 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 445 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 870 £
דרום אפריקהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
משפטים וזכויות אדם 
משפטים וזכויות אדם משולב - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
עורך דין - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
ספורט 
גלישה 1,545 £ 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
אומנויות 
הפקת מוזיקה 1,545 £ 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
הוראה 
מורה למחשבים - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
מורה - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ללמד מחשבים - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרוייקט הוראה כללי - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
שימור סביבה 
שימור הערבה האפריקאית 1,795 £ 2,040 £ 2,285 £ 2,530 £ 3,510 £ 4,490 £ 245 £ 295 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
טיפול ברכיבה על סוסים - - - 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
רפואה ובריאות 
תזונה 1,645 £ 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
פיתוח בינלאומי 
פרויקט פיתוח בינלאומי כללי - 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
טיפול בבעלי חיים - 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
תרבות וקהילה 
פרויקט עיירה קהילתית - 1,865 £ 2,085 £ 2,305 £ 3,185 £ 4,065 £ 220 £ 270 £
קורסי שפה 
אנגלית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
ארגנטינהשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
רפואה וטרינרית וטיפול בבעלי חיים משולב 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה וטרינרית 
וטרינר 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
Teach German - - 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
ללמד צרפתית - - 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
טיפול ברכיבה על סוסים - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
עיתונאות 
פרויקט עיתונאות כללי - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
התמחויות 
התמחות ברפואת שיניים - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
התמחות ברפואה - 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
משפטים וזכויות אדם 
זכויות אדם 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
עורך דין 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה ובריאות 
רפואת שיניים 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
רפואה 1,395 £ 1,590 £ 1,785 £ 1,980 £ 2,760 £ 3,540 £ 195 £ 245 £
ספורט 
ספורט קהילתי 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
קורסי שפה 
ספרדית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
בליזשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
הוראה 
מורה למיומנויות בסיסיות - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
פרוייקט הוראה כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
שימור סביבה 
צלילה ושימור מרינה 1,920 £ 2,190 £ 2,460 £ 2,730 £ 3,810 £ 4,890 £ 270 £ 320 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ספורט 
חינוך גופני - 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
ספורט קהילתי 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ - - 195 £ 245 £
רפואה ובריאות 
רפואה ציבורית 1,545 £ 1,765 £ 1,985 £ 2,205 £ 3,085 £ 3,965 £ 220 £ 270 £
וטרינריה וטיפול בבעלי חיים 
טיפול בבעלי חיים 1,520 £ 1,715 £ 1,910 £ 2,105 £ 2,885 £ 3,665 £ 195 £ 245 £
קורסי שפה 
ספרדית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
אנגלית 1,495 £ 1,595 £ 1,845 £ 2,095 £ 4,175 £ 6,255 £ 520 £ 620 £
5 שעות קורס שפה - תוספת 170 £
14 שעות קורס שפה - תוספת 320 £
30 שעות קורס שפה - תוספת 670 £
60 שעות קורס שפה - תוספת 1,320 £
תאילנדשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
צלילה ושימור מרינה 1,795 £ 2,040 £ 2,285 £ 2,530 £ 3,510 £ 4,490 £ 245 £ 295 £
8 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 395 £
12 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 1,045 £
16 שבועות קורס דייבמאסטר - תוספת 1,495 £
טיפול 
פרויקט טיפול כללי - 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
הוראה 
מורה לאנגלית - - - 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
פרוייקט הוראה כללי - - 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £
Botswanaשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
שימור סביבה 
שימור הערבה האפריקאית 1,795 £ 2,040 £ 2,285 £ 2,530 £ 3,510 £ 4,490 £ 245 £ 295 £
Mozambiqueשבועשבועיים3 שבועות4 שבועות8 שבועות12 שבועותשבוע נוסףשבוע נוסף
(לאחר הגעה)
בניה 
שיקום אסון 1,270 £ 1,440 £ 1,610 £ 1,780 £ 2,460 £ 3,140 £ 170 £ 195 £

 

 • כל המחירים מופיעים בלירה שטרלינג (פאונד GBP). ניתן לראות מחירים במטבע שונה באתריםהבינלאומיים שלנו.
 • כאשר משלבים בין פרויקטים באותה מדינה, משלמים מחיר מלא עבור היקר מבינהם, וכל פרויקט נוסף מחושב על פי המחיר של "שבוע נוסף"
 • כאשר משלבים בין פרויקטים במדינות שונות, מקבלים 10% הנחה על הכל (לא כולל קורסי שפה).
 • כל אפשרות שהיא "תוספת" חייבת לבוא בנוסף לפרויקט אחר.
 • ילדים בני 4-14 יכולים להצטרף לפרויקט בליווי מבוגר, המחיר עבור ילדים בגילאים אלו זהה למחיר המופיע תחת "שבוע נוסף לאחר הגעה"
 • חברי משפחה מדרגה ראשונה המתנדבים ביחד זכאים ל 5% הנחה (כל חברי המשפחה שהם מעל גיל 15)
 • הביטוח הנוכחי שלנו מכסה מתנדבים עד גיל 65. מתנדבים מעל גיל 66 יבוטחו באופן עצמאי.