You are from: United States, Go to our American website. Close

שיקום אסון בנפאל

מתנדבים של Projects Abroad תורמים למאמצי השיקום לאחר רעידת האדמה בנפאל

בחודש אפריל 2015 רעידת אדמה קטלנית פקדה את נפאל. חייהם של מאות אלפי אנשים נהרסו ולא נותר דבר שלא נפגע: עסקים, בתי ספר ותשתיות נהרסו, כפרים שלמים השתטחו, ויותר משלושה מיליון אנשים נותרו חסרי בית. הרס של בתי ספר ואלפי כיתות לימוד גרם לכך שילדים לא יכלו לחזור ללמוד, מה שהותיר את החינוך והעתיד שלהם בסכנה.

לאחר רעידת האדמה מתנדבים החלו לענות לקריאה לתמוך בנפאל, ואנחנו, Projects Abroad, השקנו את פרויקט שיקום האסון בחודש יוני 2015. המטרה העיקרית של הפרויקט הייתה לבנות מחדש כיתות לימוד כדי שילדים יוכלו לחזור לשגרת הלימודים שלהם בסביבה בטוחה. אנחנו גאים לספר שבעזרת המתנדבים שלנו הצלחנו להשיג מטרה זו תוך 20 חודשים בלבד!

את התרומה וההישג שהמתנדבים שלנו עשו בנפאל במהלך תקופה זו קשה לסכם במספר מילים. אפשר לקרוא את דו"ח שיקום האסון כדי ללמוד יותר על ההישגים של הפרויקט והמתנדבים שלנו.

אינפוגרפיק על ההישגים של Projects Abroad בפרויקט שיקום אסון בנפאל, אסיה

המצב בנפאל איננו ברמה קריטית יותר ולכן כאשר הפרויקט השיג את מטרותיו העיקריות הוא נסגר. כפי שעשינו במספר מדינות, פתחנו פרויקט בנייה כללי. בהצטרפות לפרויקט זה ניתן להמשיך לעזור לבתי ספר שעדיין זקוקים לתמיכה.

התקשרו אלינו
+44 (0) 1273 007230
צור קשר
שלח
Instagram