You are from: United States, Go to our American website. Close

להתנדב בפרויקט קהילתי בעולם

כל פרויקט התנדבותי עם Projects Abroad מציע הצצה מיוחדת לתרבות במדינת היעד ומאפשר לך לקחת חלק אינטגרלי מקהילות שונות ברחבי העולם.

השלב הבא: לבחור באיזו מדינה להצטרף לפרויקט קהילתי

Volunteer Community Projects

פרויקטים אלה בתחום הקהילה מאפשרים לך להגיע ללב קהילות מיוחדות ולא רגילות ברחבי העולם, להכיר את אורח החיים שלהם ולקחת בו חלק אינטגרטיבי.

מתנדבים בפרויקטים אלה מהוים תרומה משמעותית לשימור אורחות חיים יוצאים מן הכלל ועובדים עם קהילות מקומיות על מנת להציב מטרות ולעמוד בהן.

פרוייקטים קהילתיים:

תרבות

אנתרופולוגיה

טכנולוגיית מידע

התקשרו אלינו
+44 (0) 1273 007230
צור קשר
שלח
Instagram