You are from: United States, Go to our American website. Close

פרויקטים התנדבותים מיוחדים לבני 50 +

A group of Grown-up Special volunteers work together on a community project.

אנשים רבים מחפשים לטייל ולחוות את העולם בצורה יותר מיוחדת, אלטרואיסטית ומשמעותית. עבור בני הגיל 50 ומעלה, Project Abroad מפעילים מגוון של טיולים מאורגנים שמטרתם להעניק למתנדבים מבוגרים יותר את ההזדמנות לחוות תרבות חדשה ולתמוך בקהילות מוחלשות ברחבי העולם.

מיוחדים ל50+ הם פרויקטים באורך שבועיים, כל טיול מתוכנן כך שמתנדבים יוכלו לתרום מעצמם למען הפרויקט ככל הניתן במהלך תקופה קצרה זו. כמתנדב או מתנדבת, תעבדו יחד עם מתנדבים בני גילכם מכל רחבי העולם על פי לוח זמנים שמתוכנן על ידי הצוות המקומי. בכל פרויקט שתבחר, תוכל לקחת חלק במאמץ שלנו לעשות שינוי משמעותי בקהילה המקומית.

אנו מפעילים מגוון פרויקטים המתאימים לבני 50+, אותם ניתן לבחור על פי פרויקט, מדינת יעד או תאריך:

מיוחדים למבוגרים:

התקשרו אלינו
+44 (0) 1273 007230
צור קשר
שלח
Instagram