You are from: United States, Go to our American website. Close


טיפול וקהילה בגאנה
פרויקטים קצרים לבני 15-18

קיץ
שבועיים
  • ראשון 16.06.2019 - שבת 29.06.2019
  • ראשון 07.07.2019 - שבת 20.07.2019
  • ראשון 21.07.2019 - שבת 03.08.2019
  • ראשון 11.08.2019 - שבת 24.08.2019
קיץ
3שבועות
  • ראשון 07.07.2019 - שבת 27.07.2019
קיץ
4שבועות
  • ראשון 07.07.2019 - שבת 03.08.2019

למרות שפרוייקט זה יחסית קצר הוא מאפשר לך לעשות שינוי משמעותי בחיי האנשים בגאנה, ואולי גם בשלך! תלמד אודות תרבות ומדינה שאליה טרם נחשפת. בגאנה מתנדבים חיים עם משפחה מארחת מקומית, שמאפשרת לך ללמוד ולחוות יותר את אופי החיים בגאנה.

Care & Community in Ghana

מתנדבים בפרוייקט זה עובדים בגני ילדים או בבית ספר מקומי, בבוקר מסייעים בעבודות שיפוץ וצביעה ואחר הצהריים בטיפול בילדים. פרוייקטים קטנים כמו החלפת הרצפה או ציור קיר יכולים לתרום רבות למקום בו אתה מתנדב.

בכל מקום בו תבחר להשתלב תוכל להשאיר חותם משמעותי על הילדים באמצעות חום, חיבה ותשומת לב שחסרים להם מאוד בחיי היומיום.

במהלך סוף השבוע תיסע יחד עם יתר המתנדבים לאחד מחופיה המרהיבים של גאנה, או לשמורת יערות הגשם קאקום שם ניתן לטייל בג'ונגל.

לצפייה בלוח זמנים לדוגמה לפרויקט זה יש ללחוץ על הקישורים הבאים: שבועיים | 3 שבועות | 4 שבועות

התקשרו אלינו
+44 (0) 1273 007230
צור קשר
שלח
Instagram