You are from: United States, Go to our American website. Close


טיפול וקהילה במרוקו
פרויקטים קצרים לבני 15-18

למרות שמבחינת גאוגרפית מרוקו קרובה יותר לאירופה, התרבות המרוקאית יותר קרובה למזרח התיכון. ערבית היא השפה הרשמית של מרוקו, וצרפתית היא השפה השניה הנפוצה ביותר במרוקו.

Care & Community in Morocco

במהלך שהותך במרוקו, אתה ויתר המתנדבים תעבדו בפרוייקטים קהילתיים משמעותיים באחד ממרכזי הילדים בעיר רבאט. פעילויות יומיומיות כוללות לשחק עם הילדים, להעביר פעילויות העשרה ולסייע בלימוד שיעורי בסיס.

במהלך הפרוייקט יהיה באפשרותך ללמוד יותר על התרבות המרוקאית ביום בו תבקר בשוק המקומי ותסייע בהכנת ארוחה מסורתית. במרוקו תשהה עם משפחה מארחת מקומית דוברת ערבית או צרפתית אשר תעזור לך ללמוד יותר אודות התרבות והמסורת המקומית.

במהלך סוף השבוע תצא עם יתר המתנדבים לטיול מאורגן באתרים ההיסטורים של העיר רבאט.

לצפייה בלוח זמנים לדוגמה לפרויקט זה יש ללחוץ על הקישורים הבאים: שבועיים

התקשרו אלינו
+44 (0) 1273 007230
צור קשר
שלח
Instagram